Grænar lánveitingar

Lánasjóður sveitarfélaga býður upp á lán til umhverfisvænna verkefna

Íslensk sveitarfélög geta nú sótt um lán til umhverfisvænna verkefna hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Tilgangurinn er að gera sveitarfélögum kleift að leggja sitt af mörkum til umhverfisverndar og sporna gegn loftslagsbreytingum. Leiðin að markmiðinu eru verkefni sem hafa umhverfisbætandi áhrif og þau framkvæmd á þann hátt sem stuðlar að umhverfisvernd.

Verkefnin þurfa að uppfylla ákveðnar formkröfur og skila þarf inn fylgigögnum með útreikningum. Verkefnin þurfa að vera vel útlistuð, ákveðnar greiningar framkvæmdar og útreikningar á umhverfisábata þurfa að liggja fyrir. Lánasjóðurinn ásamt sérfræðingi í umhverfismálum hafa tekið saman helstu umhverfismælikvarða sem líta skal til í tilteknum verkefnum. Lánastjóri og framkvæmdastjóri fara yfir upplýsingarnar og fylgigögn og skera úr um hvort verkefnin uppfylli græna umgjörð Lánasjóðsins (Green Bond Framework). Sérfræðingur í umhverfismálum er kallaður til við yfirferð á gögnum þegar þess gerist þörf.  Út líftíma lánsins þurfa sveitarfélög að upplýsa Lánasjóðinn um þá mælikvarða sem tilheyra verkefninu og þann umhverfisábata sem verður til. 

Fjármögnunarferlið
Lánasjóðurinn gefur út sérstakt skuldabréf sem ætlað er að fjármagna umhverfisvæn verkefni sveitarfélaga. 

Umgjörð Lánasjóðsins
Umgjörð Lánasjóðsins byggir á alþjóðlegum viðmiðum („Green Bond Principles“) sem International Capital Market Association (ICMA) hefur sett saman og byggir á eftirfarandi stoðum:

  • Ráðstöfun fjármuna
  • Ferli um mat og val á verkefnum
  • Stýringu fjármuna
  • Upplýsingagjöf

Dæmi um verkefni sveitarfélaga
Umhverfisvænar samgöngur, vistvænar og vottaðar byggingar, endurnýjun byggingar með aukinni orkunýtni, jarðvarmavirkjani, vatnsaflsvirkjanir, vind- og sólarorkustöðvar, fráveitur og hreinsistöðvar.

Nánari upplýsingar um grænar lánveitingar veitir Þórdís Sveinsdóttir, lánastjóri - thordis@lanasjodur.is, s. 515 4946

Lykilskjöl:
Fréttatilkynning - LS gefur út græn skuldabréf
Græn umgjörð Lánasjóðs sveitarfélaga
Vottun Sustainalytics
Umhverfisstefna Lánasjóðs sveitarfélaga