Grænar lánveitingar

Lánasjóður sveitarfélaga býður upp á lán til umhverfisvænna verkefna

Íslensk sveitarfélög geta nú sótt um lán til umhverfisvænna verkefna hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Tilgangurinn er að gera sveitarfélögum kleift að leggja sitt af mörkum til umhverfisverndar og sporna gegn loftslagsbreytingum. Leiðin að markmiðinu er að hrinda af stað verkefnum sem hafa umhverfisbætandi áhrif og þau framkvæmd á þann hátt sem stuðlar að umhverfisvernd.

Verkefnin þurfa að uppfylla ákveðnar formkröfur og skila þarf inn fylgigögnum með útreikningum. Verkefnin þurfa að vera vel útlistuð, ákveðnar greiningar þarf að framkvæmda og útreikningar á umhverfisábata þurfa að liggja fyrir. Lánasjóðurinn ásamt sérfræðingi í umhverfismálum hafa tekið saman helstu umhverfismælikvarða sem líta skal til í tilteknum verkefnum. 

Lánastjóri og framkvæmdastjóri fara yfir upplýsingarnar og fylgigögn og skera úr um hvort verkefnin uppfylli Græna umgjörð Lánasjóðs sveitarfélaga (e. Green Bond Framework), sjá skjöl að neðan. Sérfræðingur í umhverfismálum er kallaður til við yfirferð á gögnum þegar þess gerist þörf.  Út líftíma lánsins þurfa sveitarfélög að upplýsa Lánasjóðinn árlega um þá mælikvarða sem tilheyra verkefninu og þann umhverfisábata sem verður til. 

Græn umgjörð Lánasjóðs sveitarfélaga

Græn umgjörð Lánasjóðsins byggir á alþjóðlegum viðmiðum („Green Bond Principles“) sem International Capital Market Association (ICMA) hefur sett saman og byggir á eftirfarandi stoðum:

  • Ráðstöfun fjármuna
  • Ferli um mat og val á verkefnum
  • Stýringu fjármuna
  • Upplýsingagjöf

Val á lánshæfum verkefnum

Lánshæf verkefni þurfa að uppfylla skilyrði sem eru sett eru fram í Grænni umgjörð Lánasjóðsins (sjá nánar í skjali að neðan). Stjórnendur Lánasjóðsins ákvarða hvort skilyrðin séu uppfyllt en verkefnin verða að hafa mælanleg jákvæð umhverfisáhrif.

Fjármögnunarferlið

Lánasjóðurinn gefur út sérstakt skuldabréf sem ætlað er að fjármagna umhverfisvæn verkefni sveitarfélaga. 

Dæmi um verkefni sveitarfélaga

Umhverfisvænar samgöngur, vistvænar og vottaðar byggingar, endurnýjun byggingar með aukinni orkunýtni, jarðvarmavirkjani, vatnsaflsvirkjanir, vind- og sólarorkustöðvar, fráveitur og hreinsistöðvar.

Nánari upplýsingar um grænar lánveitingar veitir Þórdís Sveinsdóttir, lánastjóri - thordis@lanasjodur.is, s. 515 4946

Lykilskjöl: