Fara í efni

Lán

Megintilgangur Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. er að tryggja íslenskum sveitarfélögum, stofnunum þeirra og félögum lánsfé á hagstæðum kjörum með veitingu lána eða ábyrgða.

Lánasjóðurinn getur eingöngu lánað íslenskum sveitarfélögum, stofnunum þeirra og félögum. Skilyrði fyrir því að hann veiti lán til félags og stofnana sveitarfélaga er að þau séu að öllu leyti í eigu sveitarfélaga eða sveitarfélaga og ríkissjóðs sem beri ábyrgð á skuldbindingum þeirra gagnvart Lánasjóðnum. Einnig er það meginkrafa Lánasjóðsins að sveitarfélög setji tekjur sínar að veði fyrir lántökum hjá sjóðnum og fyrir ábyrgðum sem það veitir vegna lántöku félags eða stofnunar í þess eigu að fullu eða að hluta.

Lán til sveitarfélaga eru veitt vegna framkvæmda, endurfjármögnunar eða fjárhagslegrar endurskipulagningar samkvæmt nánari reglum sem stjórn Lánasjóðsins setur. Lán til félaga og stofnana í eigu fleiri sveitarfélaga takmarkast við ákvæði í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 um ábyrgðir sveitarfélaga sem eru túlkuð þannig að eingöngu sé heimilað að veita ábyrgðir vegna framkvæmda, meiriháttar viðhaldsframkvæmda eða endurfjármögnunar á lánum sem sannanlega hafa verið notuð til slíkra framkvæmda.