Fara í efni

Þróunarbanki Evrópuráðsins

Lánasjóður sveitarfélaga hefur á undanförnum árum sótt lánsfé hjá CEB í evrum til allt að 15 ára til verkefna á vegum sveitarfélaganna sem stuðla að bættum lífsgæðum íbúa.

Þróunarbanki Evrópuráðsins í París (CEB) var stofnaður árið 1956 af nokkrum löndum innan Evrópuráðsins og er Ísland einn af átta stofnaðilum bankans. Aðilar að bankanum eru nú 43 ríki. Bankinn hefur fyrst og fremst félagsleg markmið og var verkefni hans í fyrstu að fjármagna félagslegt íbúðarhúsnæði og aðra uppbyggingu, sem tengdust aðstoð við flóttafólk og heimilislaust fólk í Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina. CEB hefur einnig lagt áherslu á, síðustu ár, að fjármagna umhverfisbætandi og sjálfbærni verkefni.

Sjá nánar www.coebank.org

CEB hefur hæsta mögulega lánshæfismat (AAA) frá þremur alþjóðlegum lánshæfismatsfyrirtækjum og er með lántökukostnað sem liggur nokkuð undir millibankavöxtum (LIBOR).

Útlán CEB eru til 3ja málaflokka:

Menntun

 • Bygging skóla og tengdum íþrótta- og menningarmannvirkjum
 • Húsnæði fyrir nemendur
 • Breytingar á skólahúsnæði til að auðvelda aðgengi
 • Bygging á verknámshúsnæði
 • Ofl.

Bætt lífsskilyrði í þéttbýli sem og dreifbýli

Til að falla undir þennan flokk verða lánsbeiðnir að berast frá sveitarfélögum þar sem íbúafækkun hefur átt sér stað eða þar sem skortur er á grunninnviðum viðkomandi sveitarfélags. Ef þéttbýlis sveitarfélag sækir um lán er skilyrði um að sveitarfélagið sé hlutfallslega fámennt eða á svæði þar sem landbúnaður, skógrækt eða sjávarútvegur er ríkjandi.

Í þessum tilvikum lánar CEB til eftirfarandi verkefna:

 • Þróun/skipulag landssvæðis
 • Veitufyrirtæki; vatnsveitur, rafveitur, fráveitur og úrvinnslustöðvar
 • Gatnagerð og viðhald gatna
 • Innanbæjarsamgöngur á dreifbýlisstöðum
 • Grunnaðstaða fyrir skóla og heilsugæslu
 • Félagslegir samverustaðir eins og íþrótta-og leikvellir, útivistarsvæði, bókasöfn og kvikmyndahús
 • Ofl.

Umhverfisvernd

 • Minnkun/vinnsla úrgangs
 • Hreinsun og verndun grunnvatns
 • Dragar úr mengun jarðvegs og jarðvegslaga
 • Hljóðeinangrun
 • Framleiðsla á endurnýjanlegri orku
 • Orkusparandi verkefni
 • Minnkun á loftmengun
 • Verndun og þróun líffjölbreytni
 • Hreinni samgöngur
 • Ofl.

Lán eru almennt veitt til allt að 15 ára og eru lánuð út í evrum. Kostnaður á heildarverkefninu má ekki fara umfram 20 milljónir evra og hlutur CEB í verkefninu má ekki vera umfram 50% af þeim kostnaði sem er áætlaður.

Lán til fjármálastofnana eins og Lánasjóðs sveitarfélaga eru yfirleitt svokölluð Multi-project lán þar sem Lánasjóðurinn tekur að láni ákveðna fjárhæð og þarf síðan innan 18 mánaða að gefa skýrslu um notkun lánsfjárins og gera þá grein fyrir þeim verkefnum sem fjármögnuð eru með endurlánafé CEB. Það er því mjög mikilvægt að þau sveitarfélög sem fá úthlutað af láni frá CEB haldi vel utan um verkefnið þar sem CEB mun krefjast upplýsinga um kostnaðaráætlun, útboðsvinnslu, tímaramma framkvæmda, raunkostnað vs. áætlanir osfrv.