Fara í efni

Lánasjóður sveitarfélaga - Afkomutilkynning vegna árshlutauppgjörs 30. júní 2022

Fljótsdalur. Mynd Gunnarsstofnun
Fljótsdalur. Mynd Gunnarsstofnun

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga 554 m.kr. á fyrri hluta ársins 2022

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 554 milljónum króna á fyrri árshelmingi 2022 samanborið við 248 milljónir króna á sama tímabili árið 2021. Breyting á milli ára skýrist aðallega af aukinni verðbólgu og hækkun vaxta á tímabilinu.

Heildareignir Lánasjóðsins þann 30. júní voru 173 milljarðar króna samanborið við 168 milljarða króna í árslok 2021. Heildarútlán sjóðsins námu 165 milljörðum króna samanborið við 160 milljarða króna í árslok 2021. Ný útlán á fyrstu 6 mánuðum ársins námu 5 milljörðum króna.

Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu á fyrri hluta ársins var 4 milljarðar króna en var 19 milljarðar króna á sama tíma í fyrra. Lánasjóðurinn endurskoðaði útgáfuáætlun sína fyrir árið í maí 2022. Upphafleg útgáfuáætlun gerði ráð fyrir heildarútgáfu að fjárhæð 22 - 28 milljörðum króna fyrir árið 2022. Endurskoðuð útgáfuáætlun gerir ráð fyrir heildarútgáfu að fjárhæð 14 - 18 milljörðum króna.

Eigið fé Lánasjóðsins nam 20,1 milljörðum króna á móti 19,6 milljörðum króna í árslok 2021. Vegið eiginfjárhlutfall Lánasjóðsins er 643% miðað við stöðu útlána þann 30. júní og var 630% í árslok 2021, með fullri mildun samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki.

Á aðalfundi sjóðsins þann 1. apríl síðastliðinn var ákveðið að greiða ekki arð til hluthafa vegna afkomu ársins 2021 til að styrkja stöðu sjóðsins, viðhalda kaupmætti og tryggja vöxt eigin fjár.

Rekstur fyrstu 6 mánaða ársins 1.1.-30.6.22 1.1.-30.6.21 1.1.-30.6.20
       
Hreinar vaxtatekjur......................................... 611 341 429
Aðrar rekstrartekjur ………............................... 69 24 158
Almennur rekstrarkostnaður.......................... 127 117 109
Hagnaður tímabilsins................................... 553 248 478
       
Efnahagur í lok tímabils 30.06.22 30.06.21 30.06.20
       
Handbært fé................................................. 842 288 1.474
Ríkisbréf og ríkisvíxlar................................... 6.818 3.835 3.867
Markaðsverðbréf........................................... 164 2.904 2.954
Útlán og kröfur.............................................. 164.948 152.429 122.133
Aðrar eignir................................................... 237 51 43
Eignir samtals............................................. 173.009 159.506 130.471
       
Verðbréfaútgáfa............................................ 150.838 138.208 107.845
Aðrar lántökur............................................... 1.907 1.892 3.779
Aðrar skuldir og skuldbindingar.................... 113 97 91
Skuldir samtals........................................... 152.858 140.196 111.715
       
Eigið fé........................................................ 20.151 19.310 18.756
       
CAD- hlutfall m/hefðbundinni mildun............... 56% 54% 61%
CAD- hlutfall m/fullri mildun............................ 643% 336% 260%

Framtíðarhorfur

Lánasjóðurinn mun starfa í meginatriðum líkt og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og aukinni þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að útvega sveitarfélögunum lánsfé á hagstæðum kjörum.

Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949.

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. - Árshlutareikningur 30.06.2022