Fara í efni

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga 916 m.kr. á fyrri hluta ársins 2023

Peningar Ljósm.: Ingibjörg Hinriksdóttir
Peningar Ljósm.: Ingibjörg Hinriksdóttir

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 916 milljónum króna á fyrri árshelmingi 2023 samanborið við 554 milljónir króna á sama tímabili árið 2022. Breyting á milli ára skýrist aðallega af betri ávöxtun eigin fjár og fjáreigna á gangvirði vegna hækkun vaxta á tímabilinu.

Heildareignir Lánasjóðsins þann 30. júní voru 193 milljarðar króna samanborið við 181 milljarða króna í árslok 2022. Heildarútlán sjóðsins námu 183 milljörðum króna samanborið við 170 milljarða króna í árslok 2022. Ný útlán á fyrstu 6 mánuðum ársins námu 12 milljörðum króna.

Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu á fyrri hluta ársins var 11 milljarðar króna en var 4 milljarðar króna á sama tíma í fyrra. Lánasjóðurinn endurskoðaði útgáfuáætlun sína fyrir árið í apríl 2023. Upphafleg útgáfuáætlun gerði ráð fyrir heildarútgáfu að fjárhæð 22 - 28 milljörðum króna fyrir árið 2023. Endurskoðuð útgáfuáætlun gerir ráð fyrir heildarútgáfu að fjárhæð 18 - 24 milljörðum króna.

Eigið fé Lánasjóðsins nam 21,8 milljörðum króna á móti 20,9 milljörðum króna í árslok 2022. Vegið eiginfjárhlutfall Lánasjóðsins er 579% miðað við stöðu útlána þann 30. júní og var 537% í árslok 2022, með fullri mildun samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki.

Á aðalfundi sjóðsins þann 31. mars síðastliðinn var ákveðið að greiða ekki arð til hluthafa vegna afkomu ársins 2022 til að styrkja stöðu sjóðsins, viðhalda kaupmætti og tryggja vöxt eigin fjár.

Rekstur fyrstu 6 mánaða ársins 1.1.-30.6.23 1.1.-30.6.22 1.1.-30.6.21
       
Hreinar vaxtatekjur......................................... 804 611 341
Aðrar rekstrartekjur ………............................... 245 69 24
Almennur rekstrarkostnaður.......................... 133 127 117
Hagnaður tímabilsins................................... 916 553 248
       
Efnahagur í lok tímabils 30.jún.23 30.06.22 30.06.21
       
Handbært fé................................................. 712 842 288
Ríkisbréf og ríkisvíxlar................................... 7.055 6.818 3.835
Markaðsverðbréf........................................... 1.703 164 2.904
Útlán og kröfur.............................................. 183.278 164.948 152.429
Aðrar eignir................................................... 493 237 51
Eignir samtals............................................. 193.241 173.009 159.506
       
Verðbréfaútgáfa............................................ 169.890 150.838 138.208
Aðrar lántökur............................................... 1.259 1.907 1.892
Aðrar skuldir og skuldbindingar.................... 318 113 97
Skuldir samtals........................................... 171.467 152.858 140.196
       
Eigið fé........................................................ 21.774 20.151 19.310
       
CAD- hlutfall m/hefðbundinni mildun............... 54% 56% 54%
CAD- hlutfall m/fullri mildun............................ 579% 643% 336%

Framtíðarhorfur

Lánasjóðurinn mun starfa í meginatriðum líkt og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og aukinni þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að útvega sveitarfélögunum lánsfé á hagstæðum kjörum.

Árshlutareikningur LS