Niðurstaða viðbótarútgáfu úr skuldabréfaútboði

19. des. 2019

Lánasjóður sveitarfélaga var með skuldabréfaútboð í LSS150434 þann 18. desember 2019. Uppgjör viðskipta fer fram föstudaginn 20. desember 2019.

Samkvæmt 1. gr. í skilmálum aðalmiðlarasamnings í tengslum við útgáfu skuldabréfa Lánasjóðs sveitarfélaga stendur aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af nafnverði þess sem selt var í útboðinu á meðalverði samþykktra tilboða til kl. 12 á næsta virka degi eftir að útboði lýkur. Hver aðalmiðlari sem á samþykkt tilboð í undangengnu útboði öðlast kauprétt í réttu hlutfalli við það magn sem þeir hafa keypt í útboðinu.

Alls bárust tilboð í LSS150434 að nafnvirði ISK 1.380.000.000 á bilinu 1,76% - 1,87%. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði ISK 1.080.000.000 á ávöxtunarkröfunni 1,81%. Að þessu sinni óskuðu aðalmiðlarar eftir að nýta sér kauprétt fyrir viðbót í LSS150434 fyrir ISK 40.000.000 að nafnvirði á ávöxtunarkröfunni 1,81% og hefur Lánasjóðurinn ákveðið að verða við þeim óskum. Heildarmagn seldra bréfa í útboðinu í LSS150434 að meðtaldri viðbótarútgáfunni er ISK 1.120.000.000. Heildarstærð flokksins er nú ISK 52.327.152.565.