Niðurstaða viðbótarútgáfu

20. maí 2021

Lánasjóður sveitarfélaga var með skuldabréfaútboð í LSS150434 þann 19. maí 2021. Uppgjör viðskipta fer fram 21. maí 2021.

Samkvæmt 1. gr. í skilmálum aðalmiðlarasamnings í tengslum við útgáfu skuldabréfa Lánasjóðs sveitarfélaga stendur aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af nafnverði þess sem selt var í útboðinu á meðalverði samþykktra tilboða til kl. 12 á næsta virka degi eftir að útboði lýkur. Hver aðalmiðlari sem á samþykkt tilboð í undangengnu útboði öðlast kauprétt í réttu hlutfalli við það magn sem þeir hafa keypt í útboðinu.

Alls bárust tilboð í LSS150434 að nafnvirði ISK 4.770.000.000 á bilinu 0,93% - 1,02%. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði ISK 2.155.000.000 á ávöxtunarkröfunni 0,94%. Að þessu sinni óskuðu aðalmiðlarar eftir að nýta sér kauprétt fyrir viðbót í LSS150434 fyrir ISK 199.500.000 að nafnvirði á ávöxtunarkröfunni 0,94% og hefur Lánasjóðurinn ákveðið að verða við þeim óskum. Heildarmagn seldra bréfa í útboðinu í LSS150434 að meðtaldri viðbótarútgáfunni er ISK 2.354.500.000. Heildarstærð flokksins að nafnvirði fyrir útboðið var ISK 92.393.652.565 en er nú ISK 94.748.152.565.