Niðurstaða úr viðbótarútgáfu í skuldabréfaútboði

16. apr. 2020

Lánasjóður sveitarfélaga var með skuldabréfaútboð í LSS150434 og LSS151155 þann 15. apríl 2020. Uppgjör viðskipta fer fram 17. apríl 2020.

Samkvæmt 1. gr. í skilmálum aðalmiðlarasamnings í tengslum við útgáfu skuldabréfa Lánasjóðs sveitarfélaga stendur aðalmiðlurum til boða að kaupa 10% af nafnverði þess sem selt var í útboðinu á meðalverði samþykktra tilboða til kl. 12 á næsta virka degi eftir að útboði lýkur. Hver aðalmiðlari sem á samþykkt tilboð í undangengnu útboði öðlast kauprétt í réttu hlutfalli við það magn sem þeir hafa keypt í útboðinu.

Alls bárust tilboð í LSS150434 að nafnvirði ISK 4.915.000.000 á bilinu 1,34% - 1,47%. Ákveðið var að taka tilboðum að nafnvirði ISK 2.115.000.000 á ávöxtunarkröfunni 1,39%. Að þessu sinni óskuðu aðalmiðlarar eftir að nýta sér kauprétt fyrir viðbót í LSS150434 fyrir ISK 69.000.000 að nafnvirði á ávöxtunarkröfunni 1,39% og hefur Lánasjóðurinn ákveðið að verða við þeim óskum. Heildarmagn seldra bréfa í útboðinu í LSS150434 að meðtaldri viðbótarútgáfunni er ISK 2.184.000.000. Heildarstærð flokksins að nafnvirði fyrir útboðið var ISK 57.267.152.565 en er nú ISK 59.451.152.565.

Ekki bárust tilboð í viðbótarútgáfu í flokki LSS151155.