Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 248 milljónum króna á fyrri helmingi ársins

25. ágú. 2021

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 248 milljónum króna á fyrri árshelmingi 2021 samanborið við 478 milljónir króna á sama tímabili árið 2020. Breyting á milli ára skýrist aðallega af minni gjaldeyrismun vegna styrkingar krónunnar og lækkun vaxta af lánum af eigin fé í kjölfar vaxtalækkana Seðlabanka Íslands.

Heildareignir Lánasjóðsins þann 30. júní voru 160 milljarðar króna samanborið við 144 milljarða í árslok 2020.

Heildarútlán sjóðsins námu 152 milljörðum króna samanborið við 136 milljarða í árslok 2020. Ný útlán á fyrstu 6 mánuðum námu 19,1 milljörðum.

Markaðsverðmæti verðbréfaútgáfu á fyrri hluta ársins var 18,5 milljarðar króna en var 15,2 milljarðar á sama tíma í fyrra.

Eigið fé Lánasjóðsins nam 19,3 milljörðum króna á móti 19,1 milljörðum í árslok 2020. Á aðalfundi sjóðsins þann 26. mars síðastliðinn var ákveðið að greiða ekki arð til hluthafa vegna afkomu ársins 2020.

Vegið eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er 336% sem nú er reiknað með fullri mildun en í árslok 2020 var hlutfallið 454%. Án mildunar væri hlutfallið 54%. Lánasjóðurinn tilkynnti til kauphallar Nasdaq þann 16. apríl 2020 að hann hefði ákveðið að nýta heimild til mildunar við eiginfjárútreikninga lána með veð í tekjum sveitarfélaga.

Helstu niðurstöður í milljónum króna:

Rekstur fyrstu 6 mánaða ársins 1.1.-30.6.21 1.1.-30.6.20
Hreinar vaxtatekjur...................................... 341 429
Aðrar rekstrartekjur (gjöld).......................... 24 158
Almennur rekstrarkostnaður....................... 117 109
Hagnaður tímabilsins................................ 248 478
Efnahagur í lok tímabils 30.jún.21 31.des.20
Handbært fé................................................ 288 4.349
Ríkisbréf og ríkisvíxlar.................................. 3.835 3.031
Markaðsverðbréf......................................... 2.904 448
Útlán og kröfur............................................ 152.429 135.722
Aðrar eignir................................................. 51 44
Eignir samtals........................................... 159.506 143.593
Verðbréfaútgáfa.......................................... 138.208 122.529
Aðrar lántökur............................................. 1.988 2.003
Skuldir samtals......................................... 140.196 124.532
Eigið fé...................................................... 19.310 19.062
CAD- hlutfall................................................. 336% 454%

Framtíðarhorfur

Lánasjóður sveitarfélaga sér fram á áframhaldandi kröftuga eftirspurn eftir útlánum, bæði vegna COVID-19 faraldursins og ýmissa framkvæmda í sveitarfélögum landsins. Lánasjóðurinn mun starfa í meginatriðum líkt og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og aukinni þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að útvega sveitarfélögunum lánsfé á hagstæðum kjörum.

Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949.

Árshlutareikningur LS 30. júní 2021