Endurskoðuð útgáfuáætlun

26. okt. 2018

Lánasjóður sveitarfélaga hefur frá áramótum gefið út skuldabréf að fjárhæð samtals 20,3 milljarða að markaðsvirði (19,6 ma.kr. að nafnverði). Áætluð skuldabréfaútgáfa það sem eftir lifir árs er á bilinu 700 til 2.700 milljónir. Áætluð heildarútgáfa fyrir árið 2018 er því á bilinu 21 til 23 milljarðar.

Áætluð heildarútgáfa skuldabréfa að markaðsvirði

Áætlun 2018 1.H 2.H Alls  
Útgáfa skuldabréfa 13 8-10 21-23

Tölur eru í milljörðum ISK.

Áætlun þessi miðast við núverandi aðstæður á markaði. Verði breytingar á markaðsaðstæðum má reikna með að ofangreind áætlun geti breyst. Lánasjóður sveitarfélaga endurskoðar áætlanir sínar hálfsárslega eða oftar ef þörf krefur.

Frekari upplýsingar veitir Örvar Þór Ólafsson s: 515-4947