Ársreikningur 2019

9. mar. 2020

Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 794,8 milljónum króna á árinu 2019 samanborið við 857,2 milljónir króna á árinu 2018. Breytingin á milli ára skýrist einna helst af lægri ávöxtun á eigið fé, lægri gjaldeyrismun og auknum kostnaði í tengslum við sérfræðiráðgjöf og skuldabréfaútgáfu.

Heildareignir sjóðsins í lok ársins voru 117,0 milljarðar króna en voru 105,4 milljarðar í árslok 2018 sem er aukning um 11%. Heildarútlán sjóðsins námu 110,2 milljarði króna í lok ársins samanborið við 99,0 milljarða í árslok 2018.

Eigið fé nam 18,3 milljörðum króna en var 17,9 milljarðar í árslok 2018. Vegið eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki er 70% en var 77% í árslok 2018.

Traustur efnahagur, lágur vaxtamunur og lækkandi ávöxunarkrafa á skuldabréf Lánasjóðsins hefur skilað því að sveitarfélögum bjóðast nú lægstu útlánavextir hjá Lánasjóðnum í 53 ára sögu hans.

Stjórn sjóðsins leggur til að á árinu 2020 verði ekki greiddur út arður vegna afkomu 2019 til hluthafa, til að styrkja stöðu sjóðsins og tryggja vöxt eigin fjár.

Helstu niðurstöður ársreikninga sjóðsins undanfarin ár í milljónum króna:

Rekstur ársins 2019 2018 2017 2016 2015
Hreinar vaxtatekjur.................................... 982 1.013 927 959 942
Aðrar rekstrartekjur (gjöld)......................... 27 41 32 (42) 60
Almennur rekstrarkostnaður...................... 214 196 185 204 183
Afkoma fyrir óreglulega liði................... 795 857 774 713 818
Óreglulegir liðir......................................... 0 0 3 270 227
Hagnaður ársins..................................... 795 857 777 983 1.046
Efnahagur 31. desember
Handbært fé............................................. 4.956 6.180 12.097 5.876 5.176
Markaðsverðbréf....................................... 1.229 0 0 928 313
Útlán og kröfur......................................... 110.653 99.051 73.566 71.175 71.575
Aðrar eignir.............................................. 202 177 44 45 47
Eignir samtals........................................ 117.040 105.408 85.707 78.024 77.111
Verðbréfaútgáfa........................................ 95.275 84.536 65.154 57.059 54.382
Aðrar lántökur.......................................... 3.395 2.878 3.010 3.591 5.939
Aðrar skuldir og skuldbindingar.................. 91 82 85 202 78
Skuldir samtals...................................... 98.761 87.496 68.249 60.852 60.399
Eigið fé.................................................. 18.278 17.912 17.459 17.172 16.712
CAD- hlutfall (Basel II)............................... 70% 77% 97% 85% 79%

Framtíðarhorfur

Lánasjóður sveitarfélaga sér fram á að eftirspurn eftir útlánum verði nokkuð kröftug á næstu misserum í ljósi uppbyggingar á innviðum og öðrum framkvæmdum í mörgum sveitarfélögum landsins. Lánakjör hafa aldrei verið hagstæðari í sögu Lánasjóðsins enda er hlutverk hans að útvega lánsfjármagn á sem hagstæðustu kjörum til sveitarfélaga landsins.

Lánasjóðurinn mun starfa í grundvallaratriðum svipað og undanfarin ár þar sem unnið hefur verið að eflingu á starfsemi hans og aukinni þjónustu við sveitarfélögin með því að nýta gott lánstraust sjóðsins til að uppfylla meginhlutverk hans.

Ársreikningur Lánasjóðs sveitarfélaga 2019

Nánari upplýsingar veitir: Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, s. 515 4949.