Aðalmiðlarar LS

Eftirfarandi fjármálastofnanir hafa heimild til að kalla sig: “Aðalmiðlara með skuldabréf lánasjóðsins” til samræmis við þar til gerða samninga.

Þær eru:

 • Arion banki
 • Íslandsbanki hf.
 • Kvika banki hf.
 • Landsbankinn hf.

Helstu atriði samningsins eru:

 • Aðalmiðlarar hafa einir aðgang að útboðum Lánasjóðs sveitarfélaga ohf.
 • Aðalmiðlari skuldbindur sig til að setja fram markaðsmyndandi tilboð í útboðum skuldabréfa lánasjóðsins að lágmarki 100 m.kr. að nafnverði samanlagt í þá flokka sem í boði eru í hverju útboði, að hámarki þó einu sinni í hverjum mánuði.
 • Aðalmiðlarar hafa einir aðgang að sérstökum verðbréfalánum sem lánasjóðurinn veitir.
 • Aðalmiðlari er viðskiptavaki á eftirmarkaði fyrir og setur fram kaup- og sölutilboð að ákveðnu lágmarki í Nasdaq Iceland kauphöllina fyrir opnun markaðar.

Skuldabréfaflokkarnir og lágmarkstilboðsskylda hvers flokks sem samningarnir ná til varðandi viðskiptavakt á eftirmarkaði er eftirfarandi:

Skuldabréfaflokkur Tilboðsskylda
LSS150224 10 m.kr.
LSS150434 40 m.kr.
LSS151155 20 m.kr.
LSS 39 0303* 20 m.kr.*

 * Aðalmiðlarar þurfa ekki að setja fram tilboð í LSS 39 0303 fyrr en útistandandi nafnverð flokksins hefur farið yfir 5.000 milljónir króna.

 • Aðalmiðlari skuldbindur sig til þess að verðmunur kaup- og sölutilboða hans fari ekki yfir 1% fyrir LSS150224 og LSS150434 en 1,25% fyrir LSS151155 og LSS 39 0303.
 • Aðalmiðlara er skylt að endurnýja tilboð sín innan 15 mínútna frá því að þeim hefur verið tekið. Ef aðalmiðlari á viðskipti á einum viðskiptadegi fyrir samtals 200 m.kr. að nafnvirði með þá flokka lánasjóðsins sem viðskiptavakt er með er honum heimilt að víkja út frá hámarksmun kaup- og sölutilboða.
 • Samningurinn gildir frá 1. apríl 2022 til 31. mars 2023.

Aðalmiðlarasamningur LSS

Nánari upplýsingar veitir:

Óttar Guðjónsson

Sími: +354 515 4949
ottar@lanasjodur.is